Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
2Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
3Sản xuất các cấu kiện kim loại25110
4Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
5Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động28140
6Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp28160
7Sản xuất khác chưa được phân vào đâu32900
8Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
9Xây dựng nhà các loại41000
10Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
11Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
12Chuẩn bị mặt bằng43120
13Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
14Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
15Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
16Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
18Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
19Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
20Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT DANH (Tên nước ngoài: VIET DANH CO., LTD BRANCH), Mã số thuế: 0303543492-001, được thành lập ngày 02/10/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô A, 30 đường số 9, Cụm công nghiệp Uyên Hưng, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Đức Nghĩa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT MẠNH TRUNG

Mã số thuế: 0309554927-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT MẠCH

Mã số thuế: 0311458949-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT MAI

Mã số thuế: 3600821719-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT MAI

Mã số thuế: 3600821719-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT LUẬT

Mã số thuế: 0306522123-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT LONG VI NA

Mã số thuế: 3603540106-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT LO VE

Mã số thuế: 0306034486-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT LIÊN HOA

Mã số thuế: 0310179847-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT LIÊN DOANH

Mã số thuế: 0311281593-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KIỀU

Mã số thuế: 0310369527-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KIẾN TẠO

Mã số thuế: 3602868705-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KIM ĐỈNH

Mã số thuế: 0310072999-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KICHI

Mã số thuế: 0312409447-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KHỞI ĐẦU

Mã số thuế: 3603078971-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KHẮC

Mã số thuế: 3702347777-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KHẢI HOÀN

Mã số thuế: 0312665507-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KHUÊ QUÂN

Mã số thuế: 3502311519-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KHANG NAM

Mã số thuế: 3702146887-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT JEANS

Mã số thuế: 0314403828-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT IND

Mã số thuế: 2400575020-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT INDIA

Mã số thuế: 0314056959-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HỒNG CHÂU

Mã số thuế: 0301886430-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG VƯƠNG

Mã số thuế: 3702817630-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HÀ

Mã số thuế: 5100166022-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN

Mã số thuế: 4600714483-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN SG

Mã số thuế: 0312924053-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN MỸ

Mã số thuế: 0304265914-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN MỸ

Mã số thuế: 0304265914-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 0310707790-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HIẾU NGHĨA

Mã số thuế: 0310724813-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT GROWTH

Mã số thuế: 0312533042-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT GIAI THÀNH

Mã số thuế: 0302617945-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT GIA MINH

Mã số thuế: 0313271551-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT DƯƠNG

Mã số thuế: 1100814607-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT DU

Mã số thuế: 0305254425-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT DRIP

Mã số thuế: 0315751384-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp