Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÌ DÂN, Mã số thuế: 0303535357-002, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 69 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TẠ THỊ THANH HẢI, Số điện thoại: 02835114642, Địa chỉ: 69 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM GF

Mã số thuế: 3502358644-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN NHÂN VĂN

Mã số thuế: 3701936233-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN MINH LAND

Mã số thuế: 0315600177-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN LANG

Mã số thuế: 0302516947-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN KHOA VÀ CÁC EM

Mã số thuế: 0312945173-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN HƯƠNG

Mã số thuế: 5800994342-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÕ THÀNH TÂM

Mã số thuế: 0303855205-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÕ PHAN LÊ

Mã số thuế: 0304507948-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÕ HOÀNG

Mã số thuế: 0302463082-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÕ HOÀNG

Mã số thuế: 0302463082-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÕ HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 3603491064-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÕ CÚC PHƯƠNG

Mã số thuế: 3600932786-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÕ ANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 3603490857-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÔI TUẤN ANH

Mã số thuế: 0315801765-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

Mã số thuế: 0306182043-012

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒI NƯỚC VIỆT

Mã số thuế: 0314418207-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp