Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Xây dựng công trình công ích42200
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
7Quảng cáo73100
8Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
9Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
10Khai thác gỗ02210
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
12Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÚC HẢI, Mã số thuế: 0303324155-001, được thành lập ngày 28/12/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 167 Võ Thị Sáu, Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HẢI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp