Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH LONG AN - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔ MÔ (Tên nước ngoài: LONG AN BRANCH - COMO CO.,LTD), Mã số thuế: 0303313717-003, được thành lập ngày 15/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 254 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HỮU PHÚC, Số điện thoại: 0938268775, Địa chỉ: 254 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH LONG AN CÔNG TY TNHH VINALOTT

Mã số thuế: 0108189914-010

Tìm thông tin Doanh nghiệp