Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất linh kiện điện tử26100
2Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn đồ uống4633
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
8Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
11Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
12Bưu chính53100
13Chuyển phát53200
14Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
15Hoạt động chiếu phim5914
16Lập trình máy vi tính62010
17Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
18Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm66220
19Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
20Hoạt động tư vấn quản lý70200
21Quảng cáo73100
22Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
23Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
24Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
25Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
26Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
27Hoạt động của các cơ sở thể thao93110
28Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
29Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi95110
30Sửa chữa thiết bị liên lạc95120
31Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng95210
32Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình95220
33Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác95290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM - TRUNG TÂM MUA SẮM NGUYỄN KIM NGHỆ AN (Tên nước ngoài: BRANCH OF NGUYEN KIM TRADING JOINT STOCK COMPANY - NGUYEN KIM NGHE AN SHOPPING CENTER), Mã số thuế: 0302286281-050, được thành lập ngày 03/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phú Nguyên Plaza, số 19, Cao Thắng, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN ANH DŨNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp