Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

THÁI THỊ MỸ DIỆP, Mã số thuế: 0302250535, được thành lập ngày 21/12/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 134A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Thái Thị Mỹ Diệp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

THÁI THỊ TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 8459649971

THÁI THỊ TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 8392108101

THÁI THỊ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 4201931912

THÁI THỊ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 0310735621

THÁI THỊ TUYẾT LAN

Mã số thuế: 0310506727

THÁI THỊ TUYẾT ANH

Mã số thuế: 0309713165

THÁI THỊ TRÚC LINH

Mã số thuế: 1602055978

THÁI THỊ TRINH

Mã số thuế: 2200733382

THÁI THỊ THỦY

Mã số thuế: 8105912329

THÁI THỊ THẢO ANH

Mã số thuế: 2902059044

THÁI THỊ THÙY TRINH

Mã số thuế: 1600249086

THÁI THỊ THÙY TRANG

Mã số thuế: 0402063899

THÁI THỊ THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: 8327553705

THÁI THỊ THÙY DUNG

Mã số thuế: 0316062108

THÁI THỊ THÌ LINH

Mã số thuế: 1601892395

THÁI THỊ THU NGA

Mã số thuế: 1201471307

THÁI THỊ THU HƯƠNG

Mã số thuế: 3702966819

THÁI THỊ THU HÀ

Mã số thuế: 0401597175

THÁI THỊ THU HÀ

Mã số thuế: 0109301950

THÁI THỊ THIÊN THU

Mã số thuế: 0401564162

THÁI THỊ THANH

Mã số thuế: 3002227403

THÁI THỊ THANH

Mã số thuế: 2902100006

THÁI THỊ THANH VÂN

Mã số thuế: 0401598450

THÁI THỊ THANH TÂM

Mã số thuế: 3701847537

THÁI THỊ THANH THE

Mã số thuế: 1401464628

THÁI THỊ THANH LAN

Mã số thuế: 1601895942

THÁI THỊ THANH HẰNG

Mã số thuế: 0202123597

THÁI THỊ THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 8404522398

THÁI THỊ THANH DUNG

Mã số thuế: 1402159338

THÁI THỊ THANH CHÂU

Mã số thuế: 4001193619

THÁI THỊ SƠN

Mã số thuế: 3100701484

THÁI THỊ QUỲNH THƠM

Mã số thuế: 0307230980

THÁI THỊ PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 8318594166

THÁI THỊ NHẬT VÂN

Mã số thuế: 3603769150

THÁI THỊ NGỌC TUYỀN

Mã số thuế: 2200771839

THÁI THỊ NGỌC THỌ

Mã số thuế: 0105444482

THÁI THỊ NGỌC THANH

Mã số thuế: 8310998329

THÁI THỊ NGỌC THANH

Mã số thuế: 1101843745

THÁI THỊ NGỌC LAN

Mã số thuế: 0310878757

THÁI THỊ NGỌC HÀ

Mã số thuế: 1601564563

THÁI THỊ NGỌC DIÊN

Mã số thuế: 0312603684

THÁI THỊ NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 1101791455

THÁI THỊ NGUYỆT

Mã số thuế: 0312603483

THÁI THỊ MỸ TRANG

Mã số thuế: 0316656817

THÁI THỊ MỸ QUÂN

Mã số thuế: 2100441611

THÁI THỊ MỸ LOAN

Mã số thuế: 1801706208

THÁI THỊ MỸ HIÊN

Mã số thuế: 1701305273

Tìm thông tin Doanh nghiệp