Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG, Mã số thuế: 0301944650, được thành lập ngày 08/09/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 12B2, 16 Sky Garden 3 Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Phương Dung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 1701323547

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 0316283139

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 0108869941

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LA

Mã số thuế: 2601065189

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LA

Mã số thuế: 0109701927

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LA

Mã số thuế: 0109684340

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 8415287587

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 8119062424

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 4201909522

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0201570497

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0109528623

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0108696199

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0107680622

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105828376

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105521225

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105404271

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105284510

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAM

Mã số thuế: 4500562702

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU

Mã số thuế: 0316851800

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHÁNH

Mã số thuế: 0106185618

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHANH

Mã số thuế: 0303518062

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẰNG

Mã số thuế: 1201647705

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẢI

Mã số thuế: 0313232496

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH

Mã số thuế: 1601880463

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 5701611221

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 4500123670

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 0313607184

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 0101384151

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYỀN

Mã số thuế: 6100143450-112

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYỀN

Mã số thuế: 0316442727

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOÀI

Mã số thuế: 0301721654

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Mã số thuế: 3602759505

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Mã số thuế: 3600943202-001

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Mã số thuế: 0101503835

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIẾU

Mã số thuế: 0402067124

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 0109627060

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN

Mã số thuế: 0316301645

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 8456690072

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 8155406649

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 5000885496

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 3603804870

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 3603199373

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 1401821679

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0401779513

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0316656895

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0316639995

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0316439548

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0312737039

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0310592589

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0310393375

Tìm thông tin Doanh nghiệp