Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CỬA HÀNG TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM KYMDAN, Mã số thuế: 0301666989-036, được thành lập ngày 22/11/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 360 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trí Tân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CỬA HÀNG TẠP HÓA THẾ ĐẠT

Mã số thuế: 3100984916

CỬA HÀNG TÔ CHÂU

Mã số thuế: 8073852561

CỬA HÀNG TÌNH HƯỜNG

Mã số thuế: 3100314679-002

CỬA HÀNG TÌNH HƯỜNG

Mã số thuế: 3100314679-001

CỬA HÀNG TÃ BỈM ANGEL

Mã số thuế: 0107940119-001

CỬA HÀNG TÂN THỊNH

Mã số thuế: 4601115041

CỬA HÀNG TÂM PHÚC

Mã số thuế: 3702092141

CỬA HÀNG TUỆ MINH

Mã số thuế: 0106478357

CỬA HÀNG TUẤN TÍN THÀNH

Mã số thuế: 8066492879

CỬA HÀNG TUẤN THUÝ

Mã số thuế: 0900761335

CỬA HÀNG TUẤN SHOP ĐIỆN THOẠI

Mã số thuế: 0900871218

CỬA HÀNG TUẤN QUẾ

Mã số thuế: 0801087757

CỬA HÀNG TUẤN LOAN

Mã số thuế: 0106072910

CỬA HÀNG TUYẾN DỤNG

Mã số thuế: 3702341091

CỬA HÀNG TTNT BẢO PHƯƠNG

Mã số thuế: 3701876538

CỬA HÀNG TRỊNH DUNG

Mã số thuế: 0106076217

CỬA HÀNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 1101945306-001

CỬA HÀNG TRẦN GIA

Mã số thuế: 3101105124

CỬA HÀNG TRƯỜNG LÂM

Mã số thuế: 0308636260

CỬA HÀNG TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 0106683959

Tìm thông tin Doanh nghiệp