Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÔNG TRÌNH QUỐC TẾ CỰ THẦN (Tên nước ngoài: GIANT INTERNATIONAL TRANSPORT CONSTRUCTION LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 0202123967, được thành lập ngày 17/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Đông Xuyên Đông (tại nhà bà Trương Thị Út), Xã Đại Bản, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Thị Út

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DACOSA

Mã số thuế: 0314713805

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CỨU HỘ 24H

Mã số thuế: 0109123289

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CẢNH BÌNH

Mã số thuế: 3502377220

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CƯỜNG THU

Mã số thuế: 2700887422

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CƯỜNG PHONG

Mã số thuế: 0314592572

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CƯỜNG NY

Mã số thuế: 6001606845

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CƯỜNG MINH

Mã số thuế: 0700529504

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CƯỜNG HUY

Mã số thuế: 3603748866

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CƯƠNG HẬU

Mã số thuế: 4600950963

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CƠ PHÁT

Mã số thuế: 3702638208

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÚC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0313646962

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÔNG ĐỨC

Mã số thuế: 0106782396

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÔNG ÍCH

Mã số thuế: 0700640407

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÔNG VINH

Mã số thuế: 2300946754

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÔNG TUYẾN

Mã số thuế: 2400765938

Tìm thông tin Doanh nghiệp