Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
2Bán buôn thực phẩm4632
3Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
6Bán buôn gạo4631
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Bán buôn tổng hợp4690
9Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
10Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
11Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
12Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa1050
13Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
14Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
15Chế biến và bảo quản rau quả1030

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ GIA NEW GREEN WORLD (Tên nước ngoài: NEW GREEN WORLD ADDITIVES PRODUCING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0202101755, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 11 An Trì, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ NGỌC CHỮNG, Số điện thoại: 0908704865, Địa chỉ: Số 11 An Trì, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUÝ TRỌNG

Mã số thuế: 3603587986

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUÝ NGHĨA

Mã số thuế: 0312145480

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUÂN PHÁT

Mã số thuế: 3603550601

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUANG ĐÁN

Mã số thuế: 0314370315

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUANG VŨ

Mã số thuế: 0314245963

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUANG VINH

Mã số thuế: 4201567886

Tìm thông tin Doanh nghiệp