Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KEDA (Tên nước ngoài: KEDA INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0202101723, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Tất Xứng (tại nhà ông Phan Đăng Khánh), Xã An Hồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PU, QUANGEN, Số điện thoại: 0983817885, Địa chỉ: Thôn Tất Xứng (tại nhà ông Phan Đăng Khánh), Xã An Hồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp