Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính2620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH G.TECH TECHNOLOGY VIỆT NAM (Tên nước ngoài: G.TECH TECHNOLOGY VIET NAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0202083792, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà xưởng số 1 của Công ty TNHH đầu tư Feng Xu , Lô đất L5.2, L5.3, L5.4, L5.5A Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà XIE WEI MING, Số điện thoại: 0862846038, Địa chỉ: Nhà xưởng số 1 của Công ty TNHH đầu tư Feng Xu , Lô đất L5.2, L5.3, L5.4, L5.5A Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GAAKAA

Mã số thuế: 0315638290

CÔNG TY TNHH GA-RAM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106535132

CÔNG TY TNHH GA YA MÌ LẠNH

Mã số thuế: 0311935052

CÔNG TY TNHH GA WON VINA

Mã số thuế: 2300988948

CÔNG TY TNHH GA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312295253

CÔNG TY TNHH GA VINA VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3501687692

CÔNG TY TNHH GA TECH

Mã số thuế: 0314497343

CÔNG TY TNHH GA RA VĂN TRUNG

Mã số thuế: 3702324057

CÔNG TY TNHH GA POWER VIỆT NAM

Mã số thuế: 3002121823

CÔNG TY TNHH GA PA MA

Mã số thuế: 0108271076

CÔNG TY TNHH GA NA VI NA

Mã số thuế: 0311979589

CÔNG TY TNHH GA HOA SẤU

Mã số thuế: 0106250585

CÔNG TY TNHH GA DESIGN

Mã số thuế: 0315467366

CÔNG TY TNHH GA ADVISOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108414327

CÔNG TY TNHH GA - WINNER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316111605

CÔNG TY TNHH GA - IN

Mã số thuế: 0106255576

CÔNG TY TNHH G9 NGỌC LINH

Mã số thuế: 2802479486

CÔNG TY TNHH G8

Mã số thuế: 2400595242

CÔNG TY TNHH G8A

Mã số thuế: 2801872454

CÔNG TY TNHH G8 THÁI BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0105402683

CÔNG TY TNHH G8 CLEAN SOLAR

Mã số thuế: 2200784725

CÔNG TY TNHH G7 QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108024905

CÔNG TY TNHH G7 PAINT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108875920

CÔNG TY TNHH G7 COSMETICS

Mã số thuế: 0315526847

CÔNG TY TNHH G68 WINDOWS

Mã số thuế: 2801881635

CÔNG TY TNHH G6 HOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109012067

CÔNG TY TNHH G5 INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0107322698

CÔNG TY TNHH G5 HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105784538

CÔNG TY TNHH G5 GLOBAL

Mã số thuế: 0107400667

CÔNG TY TNHH G5 ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0316445118

CÔNG TY TNHH G5 AUTO

Mã số thuế: 0316123921

CÔNG TY TNHH G4Đ

Mã số thuế: 4500640904

CÔNG TY TNHH G4M

Mã số thuế: 0316927182

CÔNG TY TNHH G49

Mã số thuế: 0316578943

CÔNG TY TNHH G4 MO

Mã số thuế: 0312261536

CÔNG TY TNHH G3K HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107411193

CÔNG TY TNHH G2VN

Mã số thuế: 0108885460

CÔNG TY TNHH G2G VINA

Mã số thuế: 2300937005

CÔNG TY TNHH G20002001

Mã số thuế: 0109708337

CÔNG TY TNHH G20 COFFEE G20 VIỆT NAM

Mã số thuế: 6001553720

CÔNG TY TNHH G20 BIỂN XANH

Mã số thuế: 0105269093

CÔNG TY TNHH G2 STUDIO

Mã số thuế: 0107808495

CÔNG TY TNHH G2 QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0106213921

CÔNG TY TNHH G2 G COM VINA

Mã số thuế: 2300774512

CÔNG TY TNHH G.Đ.A

Mã số thuế: 0202036619

CÔNG TY TNHH G.V.B

Mã số thuế: 0311842520

Tìm thông tin Doanh nghiệp