Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động quốc phòng8422

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRUNG ĐOÀN 836, Mã số thuế: 0202027565, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường 25/10, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Văn Vượng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động quốc phòng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BỘ PHẬN TRƯỚC BẠ-THU KHÁC

Mã số thuế: 6400274380

BỘ PHẬN TRƯỚC BẠ VÀ THU KHÁC

Mã số thuế: 4201520126

BỘ PHẬN TRƯỚC BẠ VÀ THU KHÁC

Mã số thuế: 1801136036

BỘ PHẬN THU THUẾ XÃ THANH PHÚ

Mã số thuế: 3800102856-003

BỘ PHẬN THU THUẾ XÃ THANH LƯƠNG

Mã số thuế: 3800102863-003

BỘ PHẬN THU PHÍ XÃ TÂN NINH

Mã số thuế: 2801238135-001

BỘ PHẬN QLN VÀ KIỂM TRA

Mã số thuế: 4201520133

BỘ PHẬN MỘT CỬA

Mã số thuế: 4700245098

BỘ PHẬN CẤP HÓA ĐƠN LẺ

Mã số thuế: 5100439872

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ

Mã số thuế: 5901131448

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 0401799005-002

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH KON TUM

Mã số thuế: 6101248544

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH HÀ NAM

Mã số thuế: 0700850919

Tìm thông tin Doanh nghiệp