Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
2Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
11Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
12Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
13Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
14Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
15Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH V&T; HẢI PHÒNG (Tên nước ngoài: V&T; HAI PHONG CO., LTD), Mã số thuế: 0202015094, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 5/398 Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thế Vình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH V-SPORT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106257943

CÔNG TY TNHH V-SMT

Mã số thuế: 4601570724

CÔNG TY TNHH V-SIGHT

Mã số thuế: 0108741814

CÔNG TY TNHH V-SERVICE

Mã số thuế: 0314450458

CÔNG TY TNHH V-SATR

Mã số thuế: 0201909003

CÔNG TY TNHH V-ROBOT INDUSTRY

Mã số thuế: 0108981710

CÔNG TY TNHH V-PLUS HỒNG HÀ

Mã số thuế: 0107410432

CÔNG TY TNHH V-PHỤC VỤ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310847149

CÔNG TY TNHH V-PAY

Mã số thuế: 0314141273

CÔNG TY TNHH V-OIL

Mã số thuế: 0107758886

CÔNG TY TNHH V-NOR OMEGA3

Mã số thuế: 0315479033

CÔNG TY TNHH V-MODE

Mã số thuế: 0313014628

CÔNG TY TNHH V-MEDITECH

Mã số thuế: 4101571670

CÔNG TY TNHH V-MEDICOOP

Mã số thuế: 0315431793

CÔNG TY TNHH V-MARBLE

Mã số thuế: 0315528361

CÔNG TY TNHH V-MADE

Mã số thuế: 0316470178

CÔNG TY TNHH V-M-H

Mã số thuế: 0313921866

CÔNG TY TNHH V-LOTUS

Mã số thuế: 2600987857

CÔNG TY TNHH V-LIGHT STUDIO

Mã số thuế: 0316548346

CÔNG TY TNHH V-LIFE & HEALTH

Mã số thuế: 0315768980

CÔNG TY TNHH V-LEARNING

Mã số thuế: 0313939648

CÔNG TY TNHH V-KOREA

Mã số thuế: 0311276515

CÔNG TY TNHH V-KICKS

Mã số thuế: 0314509327

CÔNG TY TNHH V-HONEST

Mã số thuế: 2300713076

CÔNG TY TNHH V-HONEST (N/HỘ)

Mã số thuế: 2300756009

CÔNG TY TNHH V-HOME SOLUTIONS

Mã số thuế: 0315575555

CÔNG TY TNHH V-H-T TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 2400744494

CÔNG TY TNHH V-GIN

Mã số thuế: 0315847093

CÔNG TY TNHH V-GARDEN

Mã số thuế: 0314634536

CÔNG TY TNHH V-FOOD VINA

Mã số thuế: 0316053583

CÔNG TY TNHH V-EX

Mã số thuế: 0402090028

CÔNG TY TNHH V-ELEVATOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107709399

CÔNG TY TNHH V-DENPRO

Mã số thuế: 0109203230

CÔNG TY TNHH V-COOLING

Mã số thuế: 0109096701

CÔNG TY TNHH V-CLEAN VIỆT

Mã số thuế: 0107731316

CÔNG TY TNHH V-CAT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315154853

CÔNG TY TNHH V-BUILD

Mã số thuế: 2300939517

CÔNG TY TNHH V-BOOK

Mã số thuế: 0311133066

CÔNG TY TNHH V-AQUACULTURE

Mã số thuế: 4101540626

CÔNG TY TNHH V-946

Mã số thuế: 0314728583

CÔNG TY TNHH V- STAINLESS STEEL

Mã số thuế: 3603116264

CÔNG TY TNHH V- JET VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105345386

CÔNG TY TNHH V- CUE SPORTS

Mã số thuế: 0109418437

CÔNG TY TNHH V&V

Mã số thuế: 4500279660-010

CÔNG TY TNHH V&V HÀ NỘI

Mã số thuế: 0104589950

CÔNG TY TNHH V&T

Mã số thuế: 6001024237

CÔNG TY TNHH V&T; TECH

Mã số thuế: 2301124059

CÔNG TY TNHH V&T; SKY

Mã số thuế: 0316487823

CÔNG TY TNHH V&T; PLASTIC

Mã số thuế: 0109699107

Tìm thông tin Doanh nghiệp