Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào4634
4Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
8Dịch vụ ăn uống khác5629
9Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
10Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7721
11Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JLP (Tên nước ngoài: JLP COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0201989104, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 135 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thị Phượng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN K&B

Mã số thuế: 3501972347

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JSS

Mã số thuế: 0401516842

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JMV

Mã số thuế: 0314329885

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JMS

Mã số thuế: 0105106003

Tìm thông tin Doanh nghiệp