Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
6Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
8Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
9Bán buôn thực phẩm4632
10Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
11Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Quốc Tế Hns (Tên nước ngoài: HNS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0201988848, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 29H Ngõ 33 Kiều Sơn, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Công Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LOVIK

Mã số thuế: 0109532669

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG RIVER

Mã số thuế: 3002226752

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LINH CHÂU

Mã số thuế: 0109487261

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LIANFA

Mã số thuế: 4900876580

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LCT

Mã số thuế: 0109649184

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LBL - TECH

Mã số thuế: 0316813805

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LANDO

Mã số thuế: 0109724875

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KOKORO

Mã số thuế: 4601558445

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KOJAVINA

Mã số thuế: 0108180157

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KND

Mã số thuế: 0109735059

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KLMĐ

Mã số thuế: 0108604328

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KINH ĐÔ

Mã số thuế: 0309810169

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIDMART

Mã số thuế: 0315284041

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHẢI UY

Mã số thuế: 1101877127

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHẢ LỢI

Mã số thuế: 0314814507

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHÁNH THỊNH

Mã số thuế: 0109405822

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: 0108182820

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KEYSOL

Mã số thuế: 0316643159

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KC

Mã số thuế: 0315363631

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KANGAROO

Mã số thuế: 1001223794

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IRUM

Mã số thuế: 4201788229

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IRIS

Mã số thuế: 0108211775

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ INCOM - STUDIO

Mã số thuế: 0108112284

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC

Mã số thuế: 0108201583

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HỒNG ĐỨC

Mã số thuế: 0106228075

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 5702065712

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẢI AN

Mã số thuế: 0108188357

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HÙNG VỸ

Mã số thuế: 2902071820

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HÒA DƯƠNG

Mã số thuế: 0314958227

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HÀ ANH

Mã số thuế: 0109710551

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HTL

Mã số thuế: 0316334224

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HOÀNG PHAN

Mã số thuế: 0109262596

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HOÀNG KIM

Mã số thuế: 0315508573

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HOÀNG HƯƠNG

Mã số thuế: 3401160461

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HONG CHUANG

Mã số thuế: 0108395441

Tìm thông tin Doanh nghiệp