Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa đường sắt4912
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
4Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
5Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
8Bốc xếp hàng hóa5224
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NEW WAY - CHI NHÁNH LÀO CAI, Mã số thuế: 0201977740-001, được thành lập ngày 18/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 170 đường Nguyễn Huệ, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ngô Văn Tiến, Số điện thoại: 0945279541/0984547, Địa chỉ: Số 170 đường Nguyễn Huệ, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Mã số thuế: 0312727432

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINACORP

Mã số thuế: 3502454997

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VIETTRANS

Mã số thuế: 0106843271

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Mã số thuế: 0301975289

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS UL

Mã số thuế: 0312214631

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS THL

Mã số thuế: 0312044732

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TD

Mã số thuế: 0202028079

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS SHN

Mã số thuế: 0108801580

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS SCOM VINA

Mã số thuế: 0202001140

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS SAO ĐỎ

Mã số thuế: 0201989351

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NYV

Mã số thuế: 0313443225

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NTL

Mã số thuế: 0201613983

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NPL

Mã số thuế: 0313103204

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NEWWAY-JH

Mã số thuế: 0202031258

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NEW WAY

Mã số thuế: 0201995669

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NEW WAY

Mã số thuế: 0201977740

Tìm thông tin Doanh nghiệp