Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu2399
11Sửa chữa thiết bị khác3319
12Lắp đặt hệ thống điện4321
13Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
14Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
15Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
16Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
17Sửa chữa thiết bị điện3314
18Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
19Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
20Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn3311
21Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
22Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
23Cho thuê xe có động cơ7710
24Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
25Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
26Bốc xếp hàng hóa5224
27Đúc sắt thép2431
28Đúc kim loại màu2432
29Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
30Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
31Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)3315

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TCT HÙNG VƯƠNG (Tên nước ngoài: TCT HUNG VUONG CO.,LTD), Mã số thuế: 0201952640, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 241 Đường 5 mới, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN THẢO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIẾT BỊ FTC

Mã số thuế: 0315393717

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIẾT BỊ 24

Mã số thuế: 3702826106

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN ÂN

Mã số thuế: 3603717346

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN TẠO

Mã số thuế: 3702429444

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN TRANG

Mã số thuế: 0310867642

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN THANH

Mã số thuế: 0313273291

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN PHONG

Mã số thuế: 0201574999

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN NGA

Mã số thuế: 3702825014

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN NAM

Mã số thuế: 0315350054

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN MẪN

Mã số thuế: 1101703346

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN LỘC

Mã số thuế: 0316151132

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN LONG KIM

Mã số thuế: 0316048840

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN KIM PHÁT

Mã số thuế: 0314002777

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN HÀ

Mã số thuế: 0106501888

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 2300992045

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN BẢO

Mã số thuế: 3702833128

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH TÒNG

Mã số thuế: 0313469304

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH TÂM

Mã số thuế: 0312836054

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH TRUNG

Mã số thuế: 0315576703

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH TIỀN

Mã số thuế: 3702501690

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH SƠN 1

Mã số thuế: 0316092712

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH SANG

Mã số thuế: 3702450421

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH PHÁT

Mã số thuế: 0316523648

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH PHONG

Mã số thuế: 0315338547

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH ONG

Mã số thuế: 1801350657

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH NIÊN

Mã số thuế: 0401530967

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH MAI

Mã số thuế: 3603704361

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH LIÊM

Mã số thuế: 4201845332

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH LAM

Mã số thuế: 3603411799

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH HIỀN

Mã số thuế: 0313474569

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH GIANG

Mã số thuế: 2802421528

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH DU

Mã số thuế: 0313352698

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH DUY

Mã số thuế: 0310408021

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TH&TM LONG THANH

Mã số thuế: 5300370441

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TDS

Mã số thuế: 4201330069

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TCV VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107702523

Tìm thông tin Doanh nghiệp