Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
2Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
5Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
7Vận tải hành khách đường bộ khác4932
8Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
9Bán buôn thực phẩm4632
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
14Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
15Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
16Bán buôn gạo4631
17Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
18Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
19Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
20Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
21Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
22Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN HẢI ANH (Tên nước ngoài: HAI ANH SHIPPING), Mã số thuế: 0201952552, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm An Trại (nhà ông Bùi Văn Hạnh), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI VĂN HẠNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN PHC

Mã số thuế: 0202024973

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN PBM

Mã số thuế: 1001122066

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN NM

Mã số thuế: 0312491804

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN NGỌC

Mã số thuế: 0105228837

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN NAMAE

Mã số thuế: 0201281093

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN MEKONG

Mã số thuế: 0314583391

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN LK

Mã số thuế: 0201955271

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN LIMCO

Mã số thuế: 0201882520

Tìm thông tin Doanh nghiệp