Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013
2Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại2512
7Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
8Xây dựng nhà để ở4101
9Xây dựng công trình đường sắt4211
10Xây dựng công trình điện4221
11Hoàn thiện công trình xây dựng4330
12Đại lý, môi giới, đấu giá4610
13Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
14Vận tải hành khách đường bộ khác4932
15Vận tải đường ống4940
16Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
17Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
18Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
19Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
20Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
21Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
22Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
23Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu2399
24Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)2513
25Thu gom rác thải độc hại3812
26Tái chế phế liệu3830
27Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
28Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
29Lắp đặt hệ thống điện4321
30Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
31Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
32Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
33Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
34Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
35Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
36Chuẩn bị mặt bằng4312
37Bán buôn gạo4631
38Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
39Xây dựng công trình đường bộ4212
40Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
41Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
42Sản xuất linh kiện điện tử2610
43Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính2620
44Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
45Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
46Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
47Sản xuất sắt, thép, gang2410
48Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng2593
49Thu gom rác thải không độc hại3811
50Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
51Xây dựng công trình công ích khác4229
52Xây dựng công trình thủy4291
53Phá dỡ4311
54Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
55Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
56Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
57Bốc xếp hàng hóa5224
58Đúc sắt thép2431
59Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
60Xây dựng nhà không để ở4102
61Xây dựng công trình khai khoáng4292
62Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
63Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
64Sản xuất kim loại màu và kim loại quý2420
65Đúc kim loại màu2432
66Sản xuất các cấu kiện kim loại2511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH MỸ (Tên nước ngoài: NHAT ANH MY CO., LTD), Mã số thuế: 0201952369, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ Cấp Tiến I (tại nhà ông Phạm Đức Giản), Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM ĐỨC GIẢN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHẬT HIỀN LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801211932

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA

Mã số thuế: 0201572261

CÔNG TY TNHH NHẬT GIANG PL

Mã số thuế: 3001931261

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA PHƯƠNG

Mã số thuế: 0315117410

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 0314535599

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA MINH

Mã số thuế: 0311402142

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA AN

Mã số thuế: 3702499829

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA ANH

Mã số thuế: 1801296311

CÔNG TY TNHH NHẬT DƯƠNG

Mã số thuế: 4600483765

CÔNG TY TNHH NHẬT DŨNG NINH HÒA

Mã số thuế: 4201751613

CÔNG TY TNHH NHẬT DÂN

Mã số thuế: 0102030102

CÔNG TY TNHH NHẬT DUY PHONG

Mã số thuế: 0315373291

CÔNG TY TNHH NHẬT DUY ANH

Mã số thuế: 0312884347

CÔNG TY TNHH NHẬT DUNG MỸ

Mã số thuế: 0311903170

CÔNG TY TNHH NHẬT CƯỜNG

Mã số thuế: 0700504404

CÔNG TY TNHH NHẬT CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 1000969082

CÔNG TY TNHH NHẬT CƯỜNG REAL

Mã số thuế: 0315689584

CÔNG TY TNHH NHẬT CƯƠNG

Mã số thuế: 2901416166

CÔNG TY TNHH NHẬT CÚC

Mã số thuế: 0310996334

CÔNG TY TNHH NHẬT CHẤN VINA

Mã số thuế: 0201734882

CÔNG TY TNHH NHẬT CHÂU SG

Mã số thuế: 0313751526

CÔNG TY TNHH NHẬT CHIẾN

Mã số thuế: 2500585590

CÔNG TY TNHH NHẬT BỬU

Mã số thuế: 4201696465

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

Mã số thuế: 0313761595

CÔNG TY TNHH NHẬT BẮC

Mã số thuế: 3603431837

CÔNG TY TNHH NHẬT BẢO PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600922296

CÔNG TY TNHH NHẬT BẢO LONG

Mã số thuế: 2801537061

CÔNG TY TNHH NHẬT BẢO CHÂU

Mã số thuế: 6001443823

CÔNG TY TNHH NHẬT BÌNH

Mã số thuế: 0104832718

CÔNG TY TNHH NHẬT BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 1701957342

CÔNG TY TNHH NHẬT BÌNH MINH

Mã số thuế: 4201797826

CÔNG TY TNHH NHẬT BIN

Mã số thuế: 4101514859

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH

Mã số thuế: 3001173956

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH

Mã số thuế: 2300529260

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH ĐỨC

Mã số thuế: 3401107771

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801303742

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108860346

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH VINA

Mã số thuế: 2301098666

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH TẤN

Mã số thuế: 0313207235

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH TUẤN

Mã số thuế: 4001121766

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH TS

Mã số thuế: 2300984710

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH TP

Mã số thuế: 2802878642

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH THỊNH

Mã số thuế: 3401209004

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH THI

Mã số thuế: 2802305602

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702020870

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH QN

Mã số thuế: 5701958784

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601051637

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH NGUYỄN

Mã số thuế: 0310761237

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH NGUYỄN NB

Mã số thuế: 2700926230

Tìm thông tin Doanh nghiệp