Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
2Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
3Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
4Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
5Vận tải hành khách đường bộ khác4932
6Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
7Đại lý du lịch79110
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Điều hành tua du lịch79120
10Cho thuê xe có động cơ7710
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Thuyền Buồm Đại Dương (Tên nước ngoài: Dai Duong Sailing Junk Joint Stock Company), Mã số thuế: 0201896594, được thành lập ngày 06/08/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ dân phố 13, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Tuấn Anh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÁI LONG

Mã số thuế: 0314893139

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH NAM

Mã số thuế: 0312907273

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THIÊN LỘC

Mã số thuế: 1701724796

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUANG PHÚ

Mã số thuế: 0901025095

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH MINH TIẾN

Mã số thuế: 5801417323

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH LỢI XANH

Mã số thuế: 0109259191

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH HIẾU FARM

Mã số thuế: 5801419218

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN TH

Mã số thuế: 2802892774

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN ME

Mã số thuế: 0108393846

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200100676

CÔNG TY CỔ PHẦN THYC

Mã số thuế: 5702085275

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN BIM

Mã số thuế: 5701945792

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y RTD

Mã số thuế: 0108162133

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y LTD

Mã số thuế: 0316661687

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SĨ

Mã số thuế: 0314856225

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN LỢI BP

Mã số thuế: 3801169807

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN GIA CÁT

Mã số thuế: 0316649496

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẦN VUI PHÁT

Mã số thuế: 0901039612

Tìm thông tin Doanh nghiệp