Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
2Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
3Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
4Sửa chữa thiết bị liên lạc95120
5Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
6Sao chép bản ghi các loại18200
7Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
8Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi95110
9Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
10Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
11Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
12Lập trình máy vi tính62010
13Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
14Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
15Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
16Hoạt động viễn thông không dây61200
17Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
18Cổng thông tin63120
19Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
20Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
21Đại lý, môi giới, đấu giá4610
22Hoạt động viễn thông khác6190
23Quảng cáo73100
24Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
25Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
26Xuất bản phần mềm58200
27Dịch vụ liên quan đến in18120
28Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
29Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
30Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
31Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
32Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
33Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
34Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
35Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
36Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
37Hoạt động viễn thông có dây61100
38In ấn18110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Ilogitec (Tên nước ngoài: Ilogitec Company Limited), Mã số thuế: 0201893628, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1/80G Lê Lai, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Việt

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ THIÊN TÂN

Mã số thuế: 0316547568

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ RỒNG VIỆT

Mã số thuế: 0314953797

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ QUỐC BẢO

Mã số thuế: 0314806658

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHÁT TÀI

Mã số thuế: 0314953451

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ THỤY PHONG

Mã số thuế: 2301146341

CÔNG TY TNHH IN AN VINH

Mã số thuế: 0108168488

CÔNG TY TNHH IN AN PHÚ

Mã số thuế: 4101512844

CÔNG TY TNHH IN - PHOTOCOPY THANH SANG

Mã số thuế: 0315885902

CÔNG TY TNHH IN & BAO BÌ HQ 718

Mã số thuế: 0109533623

CÔNG TY TNHH IMV TECHNO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108234532

CÔNG TY TNHH IMUSIC TECH

Mã số thuế: 0314857194

CÔNG TY TNHH IMTECH

Mã số thuế: 3502405044

CÔNG TY TNHH IMT VINA

Mã số thuế: 2500636319

CÔNG TY TNHH IMT MEDIA

Mã số thuế: 0316954394

CÔNG TY TNHH IMS GLOBAL

Mã số thuế: 0108897882

CÔNG TY TNHH IMPRESSION TRADING

Mã số thuế: 0108891351

CÔNG TY TNHH IMPORT EXPORT KPT

Mã số thuế: 0108930554

CÔNG TY TNHH IMPACT MEKONG

Mã số thuế: 0316946354

CÔNG TY TNHH IMPAC SYSTEMS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313647109

CÔNG TY TNHH IMP VN

Mã số thuế: 2301180448

CÔNG TY TNHH IMOD VIỆT

Mã số thuế: 0108399277

CÔNG TY TNHH IMNEX

Mã số thuế: 0316704098

CÔNG TY TNHH IMMUPHARM

Mã số thuế: 0109062276

CÔNG TY TNHH IMM HANMI CONSULTING

Mã số thuế: 0314769332

CÔNG TY TNHH IMJ VINA

Mã số thuế: 0108617101

CÔNG TY TNHH IMI HEALTH

Mã số thuế: 0316728490

CÔNG TY TNHH IMGP

Mã số thuế: 0315028506

CÔNG TY TNHH IMC GROUP

Mã số thuế: 0109272026

CÔNG TY TNHH IMBE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108379538

CÔNG TY TNHH IMAX GAMING

Mã số thuế: 3702822221

CÔNG TY TNHH IMARU

Mã số thuế: 0108126689

CÔNG TY TNHH IMAR GROUP

Mã số thuế: 2500661322

CÔNG TY TNHH IMAGEN MEDIA

Mã số thuế: 0108419043

CÔNG TY TNHH IMAGE SKINCARE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316725309

CÔNG TY TNHH IMAGE ONE

Mã số thuế: 0314879261

CÔNG TY TNHH IMAGE COACH

Mã số thuế: 0315893822

CÔNG TY TNHH IM-GLOBAL- IT

Mã số thuế: 3603575532

CÔNG TY TNHH ILYANG ERMAK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315821602

CÔNG TY TNHH ILRYU

Mã số thuế: 0316283033

CÔNG TY TNHH ILOTUS TOURS

Mã số thuế: 0108926614

Tìm thông tin Doanh nghiệp