Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán buôn tổng hợp46900
6Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
7Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
8Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
9Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
10Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
12Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
14Bốc xếp hàng hóa5224
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MINH HÀ (Tên nước ngoài: MINH HA TRACO .,LTD), Mã số thuế: 0201863951, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Do Nha 2 (tại nhà ông Nguyễn Văn Tạo), Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN HÀ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp