Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
2Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
3Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
4Sao chép bản ghi các loại18200
5Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
10Quảng cáo73100
11Dịch vụ liên quan đến in18120
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
14Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
15In ấn18110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quảng Cáo Khánh Ly (Tên nước ngoài: Khanh Ly Advertise Trading Joint Stock Company), Mã số thuế: 0201863172, được thành lập ngày 24/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1/117 Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Anh Hào

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp