Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Sydney (Tên nước ngoài: Sydney Aesthetic Dental Company Limited), Mã số thuế: 0201863091, được thành lập ngày 24/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 86 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Thiệp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU LAN ANH

Mã số thuế: 0315219003

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU LAM SƠN

Mã số thuế: 0316437188

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU KIM VICTOTRY

Mã số thuế: 0314909484

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU BẢO AN

Mã số thuế: 2200783873

CÔNG TY TNHH NHIÊN CHI

Mã số thuế: 0314849549

CÔNG TY TNHH NHI NGUYỄN BEAUTY

Mã số thuế: 0315915995

CÔNG TY TNHH NHI LE BEAUTY

Mã số thuế: 1702173975

CÔNG TY TNHH NHI KHOA QUỐC TẾ FICH

Mã số thuế: 0315928916

CÔNG TY TNHH NHI GOLD MART

Mã số thuế: 0315995990

CÔNG TY TNHH NHI & THI

Mã số thuế: 4001224472

CÔNG TY TNHH NHBN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108957002

CÔNG TY TNHH NHANG SẠCH MINH QUANG

Mã số thuế: 4101585835

CÔNG TY TNHH NHAN MINH TIẾN

Mã số thuế: 3801169081

CÔNG TY TNHH NHAN GIA

Mã số thuế: 0315190837

CÔNG TY TNHH NHABE SCHOLAE

Mã số thuế: 0316710542

CÔNG TY TNHH NHA ĐAN DƯƠNG

Mã số thuế: 6101278683

CÔNG TY TNHH NHA TRANG TRIP

Mã số thuế: 4201789215

CÔNG TY TNHH NHA TRANG TABECO

Mã số thuế: 4201783164

CÔNG TY TNHH NHA TRANG RENTING

Mã số thuế: 4201775533

CÔNG TY TNHH NHA TRANG F&T

Mã số thuế: 4201787994

CÔNG TY TNHH NHA TRANG CLEANER GROUP

Mã số thuế: 4201864078

CÔNG TY TNHH NHA TRANG ART

Mã số thuế: 4201774508

CÔNG TY TNHH NHA TRANG AQUAPONICS

Mã số thuế: 4201933437

CÔNG TY TNHH NHA TRANG 999YZ

Mã số thuế: 4201806728

CÔNG TY TNHH NHA KHOA-HÀ ĐĨNH

Mã số thuế: 2400890978

CÔNG TY TNHH NHA KHOA ĐỨC LONG

Mã số thuế: 0109328173

CÔNG TY TNHH NHA KHOA ĐẠI THUẬN

Mã số thuế: 0316753835

CÔNG TY TNHH NHA KHOA ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0109434189

CÔNG TY TNHH NHA KHOA ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 0108133654

CÔNG TY TNHH NHA KHOA Á CHÂU DENTAL

Mã số thuế: 0315823670

CÔNG TY TNHH NHA KHOA WHITE SMILE

Mã số thuế: 0316807248

CÔNG TY TNHH NHA KHOA WECARE

Mã số thuế: 0315263330

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 0316668428

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VINCEN

Mã số thuế: 3702987625

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VALIS

Mã số thuế: 0109637340

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TẠI TÂM

Mã số thuế: 0314765592

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ANH

Mã số thuế: 2400844474

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TUỆ TÂM

Mã số thuế: 0316196976

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TOÀN MỸ

Mã số thuế: 0316606728

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TOÀN KHÁNH

Mã số thuế: 0108428288

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TINH TẾ

Mã số thuế: 0108949019

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TIME

Mã số thuế: 0108111107

Tìm thông tin Doanh nghiệp