Ngành nghề kinh doanh

1Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
2Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
3Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
4Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
5Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
6Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
7Lập trình máy vi tính62010
8Cổng thông tin63120
9Giáo dục nghề nghiệp8532
10Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
11Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
12Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
13Giáo dục thể thao và giải trí85510
14Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Dnt (Tên nước ngoài: Dnt Education Development And Investment Company Limited), Mã số thuế: 0201827960, được thành lập ngày 26/12/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 26, Đường Lũng Bắc, Tổ 16, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Hồng Diệp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp