Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn gạo46310
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ uống4633
4Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Dịch vụ đóng gói82920
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
8Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa10500
9Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI X.O VIỆT NAM (Tên nước ngoài: CÔNG TY X.O VIỆT NAM), Mã số thuế: 0201778914, được thành lập ngày 01/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 5 (tại nhà ông Tạ Xuân Phong), Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TẠ XUÂN PHONG, Số điện thoại: 0318840175, Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Tạ Xuân Phong), Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp