Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình công ích42200
2Phá dỡ43110
3Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp01300
4Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
5Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Hoạt động dịch vụ chăn nuôi01620
8Lập trình máy vi tính62010
9Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
10Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
11Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
12Cổng thông tin63120
13Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
14Đại lý, môi giới, đấu giá4610
15Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
16Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
17Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
18Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
19Xây dựng nhà các loại41000
20Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
21Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
22Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610
23Chuẩn bị mặt bằng43120
24Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
25Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TẤT THÀNH VŨ (Tên nước ngoài: TATHAVUCO), Mã số thuế: 0201778840, được thành lập ngày 01/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 9/5/56 Đình Đông, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ VĂN KHOAN, Số điện thoại: 02258831689, Địa chỉ: Số 9/5/56 Đình Đông, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SỐ MỘT

Mã số thuế: 0314137830

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SỐ KON TUM

Mã số thuế: 6101020726

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 0310380834

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SKY 79

Mã số thuế: 0402026544

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SINH THÁI

Mã số thuế: 0401380944

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN QUỐC GIA

Mã số thuế: 0108742222

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600940175

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN PHÉP LẠ

Mã số thuế: 0106493644

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN NỘI THẤT

Mã số thuế: 0314052175

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN NANOTECH

Mã số thuế: 1402041777

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỚI TANOLI

Mã số thuế: 0313136305

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN KÍNH VIỆT

Mã số thuế: 0311993600

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0313862843

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN KHOA NHÂN

Mã số thuế: 0314564896

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN IMPEX

Mã số thuế: 0313041886

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN HỒNG HÀ

Mã số thuế: 0107315429

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN HƯNG KHANG

Mã số thuế: 0313422031

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN CỬU LONG

Mã số thuế: 1402164578

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN CHUYÊN GIA

Mã số thuế: 0316256625

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN ANH

Mã số thuế: 0108067899

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN ANH ĐỨC

Mã số thuế: 3602952019

CÔNG TY TNHH TẦM NHÂN

Mã số thuế: 0315359402

CÔNG TY TNHH TẦM DƯƠNG

Mã số thuế: 5800895253

CÔNG TY TNHH TẦM CAO

Mã số thuế: 0310200143

CÔNG TY TNHH TẦM CAO VIỆT

Mã số thuế: 0311781324

CÔNG TY TNHH TẦM CAO AN GIANG GOLF

Mã số thuế: 0109603486

CÔNG TY TNHH TẤT TẤT THÀNH

Mã số thuế: 3401137085

CÔNG TY TNHH TẤT THĂNG

Mã số thuế: 3002116527

CÔNG TY TNHH TẤT THÔNG

Mã số thuế: 0312444723

CÔNG TY TNHH TẤT THÀNH

Mã số thuế: 0700463892

Tìm thông tin Doanh nghiệp