Ngành nghề kinh doanh

1Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
2Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
3Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
4Xây dựng nhà không để ở4102
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
6Xây dựng nhà để ở4101
7Phá dỡ43110
8Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
9Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
10Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
11Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
13Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
14Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
17Bán buôn đồ uống4633
18Bốc xếp hàng hóa5224
19Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
20Cho thuê xe có động cơ7710
21Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
22Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
23Chuẩn bị mặt bằng43120
24Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐỨC HẢI PHÒNG (Tên nước ngoài: THANH DUC HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0201581234, được thành lập ngày 03/11/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 226 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG TÂY

Mã số thuế: 6101272258

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG MINH

Mã số thuế: 0312835452

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 0600755933

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DUY ĐĂNG

Mã số thuế: 0106947418

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI CỔ

Mã số thuế: 4800896488

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI CƠ

Mã số thuế: 0106191805

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH XANH

Mã số thuế: 3200702097

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH XANH

Mã số thuế: 3200613457

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH TBA

Mã số thuế: 0311208875

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH PLASTIC

Mã số thuế: 0801291336

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH HƯNG

Mã số thuế: 6001614797

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH HOUSE

Mã số thuế: 0312477479

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3100660686

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH BAN MÊ

Mã số thuế: 6001686833

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BOSS

Mã số thuế: 0314346295

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN

Mã số thuế: 4000772451

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105984350

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN VINA

Mã số thuế: 0316329231

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN E&C

Mã số thuế: 4601123892

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN 368

Mã số thuế: 3002199192

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI 24H

Mã số thuế: 0108871549

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁC NÀNG

Mã số thuế: 5400512717

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐỨC

Mã số thuế: 0106008922

Tìm thông tin Doanh nghiệp