Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PHẠM THỊ THANH VÂN, Mã số thuế: 0201401883, được thành lập ngày 13/03/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phúc Hải, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Thanh Vân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 5701571963

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0801060226

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0311228279

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0108738709

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0107689569

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0105498110

PHẠM THỊ THOA

Mã số thuế: 0104538836

PHẠM THỊ THOAN

Mã số thuế: 0104384128

PHẠM THỊ THIỆU

Mã số thuế: 4300743194

PHẠM THỊ THIỆN

Mã số thuế: 8163213739

PHẠM THỊ THIẾC

Mã số thuế: 3100985998

PHẠM THỊ THIÊN

Mã số thuế: 8356649627

PHẠM THỊ THIÊN

Mã số thuế: 0401673411

PHẠM THỊ THIÊN

Mã số thuế: 0401565173

PHẠM THỊ THIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 0307991865

PHẠM THỊ THIÊM

Mã số thuế: 0312410107

PHẠM THỊ THI

Mã số thuế: 0105128215

PHẠM THỊ THE

Mã số thuế: 0105090579

PHẠM THỊ THE

Mã số thuế: 0102523898

PHẠM THỊ THAO

Mã số thuế: 0310745362

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 8596391072

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 6001499664

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 5702057091

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 5702056355

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 4101581502

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 1501122850

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 1402161915

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0601204248

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0316762822

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0312478715

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0309954001

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0308854244

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0202082460

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0201686678

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0109718367

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0109536818

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0106650833

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0106334041

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0104919126

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0104634346

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0104462168

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0104375821

PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 0102827215

PHẠM THỊ THANH YẾN

Mã số thuế: 0310739104

PHẠM THỊ THANH XUÂ

Mã số thuế: 0109681692

PHẠM THỊ THANH XUÂN

Mã số thuế: 0313426445

PHẠM THỊ THANH XUÂN

Mã số thuế: 0312880399

PHẠM THỊ THANH VÂ

Mã số thuế: 0316921670

PHẠM THỊ THANH VÂN

Mã số thuế: 4000843511

PHẠM THỊ THANH VÂN

Mã số thuế: 0202042588

Tìm thông tin Doanh nghiệp