Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

ĐOÀN CA MÚA, Mã số thuế: 0201252078, được thành lập ngày 30/03/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 80 Phan Bội Châu, , Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CHU HUY TÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

ĐOÀN HỮU KHOA

Mã số thuế: 3602569938

ĐOÀN HỮU HẢI

Mã số thuế: 0900687025

ĐOÀN HỮU HƯNG

Mã số thuế: 0107599308

ĐOÀN HỮU HÙNG

Mã số thuế: 0900631181

ĐOÀN HỮU GIANG

Mã số thuế: 0106774959

ĐOÀN HỒNG ĐẬM

Mã số thuế: 2001348668

ĐOÀN HỒNG TIÊN

Mã số thuế: 3603762973

ĐOÀN HỒNG SANG

Mã số thuế: 0312890291

ĐOÀN HỒNG QUẢNG

Mã số thuế: 0202025247

ĐOÀN HỒNG QUÂN

Mã số thuế: 8127351405

ĐOÀN HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 1201638884

ĐOÀN HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 0316779230

ĐOÀN HỒNG HẢI

Mã số thuế: 4101577390

ĐOÀN HỒNG AN

Mã số thuế: 0402066120

ĐOÀN HẰNG NGA

Mã số thuế: 0314056807

ĐOÀN HẢI NAM

Mã số thuế: 8303643893

ĐOÀN HẠNH GIÀU

Mã số thuế: 1801592536

ĐOÀN HUỲNH HỮU TOÀN

Mã số thuế: 8066986927

ĐOÀN HUY TIẾN

Mã số thuế: 4201119073

ĐOÀN HOÀ

Mã số thuế: 0311423223

ĐOÀN HOÀNG TUẤN

Mã số thuế: 8415704632

ĐOÀN HOÀNG LAM

Mã số thuế: 0103334847

ĐOÀN HOÀI THANH

Mã số thuế: 8368494819

ĐOÀN HIẾU

Mã số thuế: 8312646996

ĐOÀN GIA THÙY

Mã số thuế: 1801608810

ĐOÀN DUY

Mã số thuế: 1101985972

ĐOÀN DUY TÚ

Mã số thuế: 0109489501

ĐOÀN DUY TÂY

Mã số thuế: 8136260296

ĐOÀN DUY PHƯƠNG

Mã số thuế: 1301105801

ĐOÀN DUY HIỂN

Mã số thuế: 1900559184

ĐOÀN DIỆU LINH

Mã số thuế: 8317456734

ĐOÀN DANH BÌNH

Mã số thuế: 0105540820

ĐOÀN CẨM ĐÀO

Mã số thuế: 8334470513

ĐOÀN CẨM TÚ

Mã số thuế: 0316613228

ĐOÀN CẢNH GIẦU

Mã số thuế: 8088494816

ĐOÀN CẢI LƯƠNG HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201558700

ĐOÀN CẢI LƯƠNG CAO VĂN LẦU

Mã số thuế: 1900528891

ĐOÀN CƯỜNG

Mã số thuế: 0801093750

ĐOÀN CÔNG THUẬN

Mã số thuế: 6001527199

ĐOÀN CÔNG PHÚ

Mã số thuế: 0401570455

ĐOÀN CÔNG KHẢ

Mã số thuế: 8547249179

ĐOÀN CÔNG HÙNG

Mã số thuế: 0310985597

ĐOÀN CÔNG HOAN

Mã số thuế: 4101578891

ĐOÀN CÔNG BẢO

Mã số thuế: 8512139697

ĐOÀN CHÍ PHƯƠNG

Mã số thuế: 8234578062

ĐOÀN CHÍ CƯỜNG

Mã số thuế: 0109415725

ĐOÀN CHÂU PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 0311430196

ĐOÀN CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 0109493561

Tìm thông tin Doanh nghiệp