Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất kim loại màu và kim loại quý24200
2Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CỬA HÀNG TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG HÀ PHƯƠNG, Mã số thuế: 0201247536, được thành lập ngày 15/03/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 14 Lãn Ông, Phường Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HÀ THỊ KIM PHƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CỬA HÀNG VIỆT BẢO CHÂU

Mã số thuế: 0800593084

CỬA HÀNG VINPHAT

Mã số thuế: 4401051802-002

CỬA HÀNG VINH THÀNH

Mã số thuế: 0800995442

CỬA HÀNG VINH PHÁT

Mã số thuế: 3702355760

CỬA HÀNG VINH PHÁT (LÂM VĂN CHUNG

Mã số thuế: 3702991237

CỬA HÀNG VINH HUYỀN

Mã số thuế: 0800822023

CỬA HÀNG VINAHE HCM

Mã số thuế: 3801174388-001

CỬA HÀNG VIETTEL (LÊ VĂN ĐIỆN)

Mã số thuế: 8603543032

CỬA HÀNG VIETSHOP.COM

Mã số thuế: 8362563590

CỬA HÀNG VI-TY 4

Mã số thuế: 0302204200-005

CỬA HÀNG VI-TY 2

Mã số thuế: 0302204200-004

CỬA HÀNG VI TÍNH MINH VŨ

Mã số thuế: 4101429949

CỬA HÀNG VI TÍNH KHỞI NGHIỆP

Mã số thuế: 3800690252

CỬA HÀNG VI TÍNH HTC

Mã số thuế: 1701898249

CỬA HÀNG TỰ CHỌN XÃ TRÍ PHẢI

Mã số thuế: 2000101442-024

CỬA HÀNG TỰ CHỌN XÃ LÝ VĂN LÂM

Mã số thuế: 2000101442-025

CỬA HÀNG TỰ CHỌN TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 3702189369

CỬA HÀNG TỔNG HỢP HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 1201475301

CỬA HÀNG TỔNG HỢP HOÀNG NAM

Mã số thuế: 0800914820

CỬA HÀNG TẠP HÓA THẾ ĐẠT

Mã số thuế: 3100984916

Tìm thông tin Doanh nghiệp