Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất các cấu kiện kim loại25110
2Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
3Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc29200
4Đóng tàu và cấu kiện nổi30110
5Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn33110
6Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
7Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)33150
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
11Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
12Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
14Bốc xếp hàng hóa5224
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
17Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI C & V (Tên nước ngoài: C & V TRADICO), Mã số thuế: 0201202278, được thành lập ngày 26/09/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1/8 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI VĨNH ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHN

Mã số thuế: 0311993953

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CBT

Mã số thuế: 0201585990

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CAM

Mã số thuế: 0108049378

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CAL

Mã số thuế: 5701415033

Tìm thông tin Doanh nghiệp