Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM PHAN THỊ HUY, Mã số thuế: 0109748562, được thành lập ngày 17/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 19, ngõ 93, đường Cao Hạ, thôn Cao Hạ, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Thị Huy

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ HIẾU

Mã số thuế: 0109202572

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ CÁNH

Mã số thuế: 1402162027

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG KHÁNH LY

Mã số thuế: 1201626818

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG CÔNG CHIẾN

Mã số thuế: 8570178180

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA POZAATEA

Mã số thuế: 8265675475

HỘ KINH DOANH TRÀ DUY KHƯƠNG

Mã số thuế: 8110973366

HỘ KINH DOANH TRÀ CHANH VĂN DUY

Mã số thuế: 0109414898

HỘ KINH DOANH TRUNG QUÂN AUDIO

Mã số thuế: 0109196248

HỘ KINH DOANH TRUNG LỤA

Mã số thuế: 0109630049

HỘ KINH DOANH TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 3502439188

HỘ KINH DOANH TRIỀU KHÁNH

Mã số thuế: 2200781869

HỘ KINH DOANH TOÀN QUỐC 2

Mã số thuế: 8576500414

HỘ KINH DOANH TM RACING

Mã số thuế: 8510041061

HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH CHERRY

Mã số thuế: 0109348243

HỘ KINH DOANH TIỀN GIÀU

Mã số thuế: 1701972083

HỘ KINH DOANH TIẾN GIANG

Mã số thuế: 0109644732

HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM TÂN QUANG

Mã số thuế: 8354514279

HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM THANH THOA

Mã số thuế: 0109696850

Tìm thông tin Doanh nghiệp