Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ELECOM (Tên nước ngoài: ELECOM GROUP JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109748185, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng 403, Tòa nhà EVD Khu công nghiệp Hoàng Mai, Ngõ 431 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thành Nam

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIA AN

Mã số thuế: 0316390211

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GGS

Mã số thuế: 0314667757

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GAPA

Mã số thuế: 0107395294

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G7

Mã số thuế: 3702641105

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G27

Mã số thuế: 0103016488

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FTA

Mã số thuế: 2500591386

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FORVIN

Mã số thuế: 0109029800

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FORTX

Mã số thuế: 0312772072

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FODA

Mã số thuế: 5300780938

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Mã số thuế: 0107560318

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FDAO

Mã số thuế: 0202113214

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FAWIE

Mã số thuế: 0109032289

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&B;

Mã số thuế: 0202027660

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EXP

Mã số thuế: 0108528003

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ETEK

Mã số thuế: 0109093997

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ETC

Mã số thuế: 0109171726

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ENZY

Mã số thuế: 0402034986

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ELICA

Mã số thuế: 0314632137

Tìm thông tin Doanh nghiệp