Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC PHÁT ĐẠT (Tên nước ngoài: PHAT DAT REAL ESTATE BUSINESS CORPORATION), Mã số thuế: 0109747992, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 1, Tòa nhà Newhouse Xala, khu Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thị Nhung

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TÂY

Mã số thuế: 0103028187

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH NAM

Mã số thuế: 0315980289

Tìm thông tin Doanh nghiệp