Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BỆNH VIỆN ASIAN (Tên nước ngoài: ASIAN HOSPITAL TRADING CORPORATION), Mã số thuế: 0109747985, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 6, phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Duy Tùng

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHN

Mã số thuế: 0311993953

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CBT

Mã số thuế: 0201585990

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CAM

Mã số thuế: 0108049378

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CAL

Mã số thuế: 5701415033

Tìm thông tin Doanh nghiệp