Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG HÀ NỘI, Mã số thuế: 0109747939, được thành lập ngày 17/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Thuận Tiến, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trọng Tấn

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ NỢ CIC

Mã số thuế: 0108760567

Tìm thông tin Doanh nghiệp