Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM YLABVIETNAM (Tên nước ngoài: YLABVIETNAM COSMECEUTICALS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109747826, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Cụm 8, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Thị Hường

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẦM HOA VINH

Mã số thuế: 0109215941

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẠM TIÊN PHÚ

Mã số thuế: 0313600277

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0104500102

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0102044374

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHƯƠNG AN

Mã số thuế: 0107490942

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 0106863422

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 4001087219

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÚ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0315900928

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 0315841574

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÚ BÌNH

Mã số thuế: 0601179425

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÁT

Mã số thuế: 4401022375

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAN GIA

Mã số thuế: 0313648871

CÔNG TY TNHH DƯỢC OMEPHAR USA

Mã số thuế: 0901086563

CÔNG TY TNHH DƯỢC NUTRIPLUS

Mã số thuế: 0316528036

CÔNG TY TNHH DƯỢC NOVATIS

Mã số thuế: 0313895119

CÔNG TY TNHH DƯỢC NINH GIANG

Mã số thuế: 0106881076

CÔNG TY TNHH DƯỢC NHẬT KHANG

Mã số thuế: 3603671229

CÔNG TY TNHH DƯỢC NHƯ Ý

Mã số thuế: 1501010628

CÔNG TY TNHH DƯỢC NHÂN HƯNG

Mã số thuế: 0312855667

CÔNG TY TNHH DƯỢC NGUYỄN ĐẶNG

Mã số thuế: 0109172952

CÔNG TY TNHH DƯỢC NGUYÊN TÂM

Mã số thuế: 3901217765

CÔNG TY TNHH DƯỢC NGUYÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0107717343

CÔNG TY TNHH DƯỢC NATURAL CLINIQUE

Mã số thuế: 0108820939

CÔNG TY TNHH DƯỢC NAM LONG AN

Mã số thuế: 1101941710

CÔNG TY TNHH DƯỢC NAM KIM

Mã số thuế: 0314580136

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ VIỆT

Mã số thuế: 0315098888

Tìm thông tin Doanh nghiệp