Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU JF MARKETING (Tên nước ngoài: JF MARKETING BRAND COMMUNICATION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109747738, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 22 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Võ Trần Trường Vy

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THẬT

Mã số thuế: 0109530911

Tìm thông tin Doanh nghiệp