Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TANKA VIỆT NAM (Tên nước ngoài: TANKA VIET NAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109747713, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 3A khu G4B ngõ 12 Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tạ Trung Kiên

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TAPS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313053419

CÔNG TY TNHH TAPROD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311627361

CÔNG TY TNHH TAPPCOMMERCE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313857579

CÔNG TY TNHH TAPO SOFT

Mã số thuế: 0108725410

CÔNG TY TNHH TAPL

Mã số thuế: 0700774802

CÔNG TY TNHH TAPLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313201498

CÔNG TY TNHH TAPLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107708814

CÔNG TY TNHH TAPL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105093629

CÔNG TY TNHH TAPI

Mã số thuế: 2902045404

CÔNG TY TNHH TAPIOKA CHÂU Á

Mã số thuế: 0109322735

CÔNG TY TNHH TAPI VIỆT THÁI

Mã số thuế: 0312450244

CÔNG TY TNHH TAPHO VINA

Mã số thuế: 3702699680

CÔNG TY TNHH TAPHACO US

Mã số thuế: 0314150944

CÔNG TY TNHH TAPA

Mã số thuế: 0107777920

CÔNG TY TNHH TAP TAP G.R.O.U.P

Mã số thuế: 3702342761

CÔNG TY TNHH TAP QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0313658911

CÔNG TY TNHH TAP INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0313232626

CÔNG TY TNHH TAP HOSPITALITY VIETNAM

Mã số thuế: 0108762405

CÔNG TY TNHH TAP COMMERCIAL

Mã số thuế: 0314503036

CÔNG TY TNHH TAP BATTLE STUDIO

Mã số thuế: 0108721952

CÔNG TY TNHH TAOBAO1688VN

Mã số thuế: 0107853321

CÔNG TY TNHH TAOBAO EXPRESS

Mã số thuế: 0313371355

CÔNG TY TNHH TAO NHÂN

Mã số thuế: 3701690050

CÔNG TY TNHH TAO GOLD

Mã số thuế: 3301672963

CÔNG TY TNHH TAO GOLD

Mã số thuế: 3301663863

CÔNG TY TNHH TANYUAN VINA

Mã số thuế: 4601527831

CÔNG TY TNHH TANYO

Mã số thuế: 0316221213

CÔNG TY TNHH TANYAFAN

Mã số thuế: 0313996445

CÔNG TY TNHH TANWANI

Mã số thuế: 0313106974

CÔNG TY TNHH TANU STARTUP HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109371563

CÔNG TY TNHH TANU FARM

Mã số thuế: 3002143753

CÔNG TY TNHH TANTRASWAY

Mã số thuế: 0313518350

CÔNG TY TNHH TANTAMOUNT ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0314216994

CÔNG TY TNHH TANPOPO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201726271

CÔNG TY TNHH TANPOPO HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201727821

CÔNG TY TNHH TANPOPO BEAUTY

Mã số thuế: 4001183508

CÔNG TY TNHH TANOSHI

Mã số thuế: 2400723409

CÔNG TY TNHH TANO GROUP

Mã số thuế: 0105815017

CÔNG TY TNHH TANO FINANCIAL

Mã số thuế: 0108628230

CÔNG TY TNHH TANNY & J

Mã số thuế: 0316545828

CÔNG TY TNHH TANNER VIETNAM

Mã số thuế: 0312595754

CÔNG TY TNHH TANNENHAUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314223127

CÔNG TY TNHH TANNAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400750995

CÔNG TY TNHH TANNAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400619447

CÔNG TY TNHH TANMEDIA

Mã số thuế: 0313459803

CÔNG TY TNHH TANLONGDIGI

Mã số thuế: 0313685168

CÔNG TY TNHH TANKAZ

Mã số thuế: 0107547081

Tìm thông tin Doanh nghiệp