Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm5820
2Lập trình máy vi tính6201
3Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
4Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
5Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7212
6Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
7Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
8Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
9Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
11Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
12Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
13Hoạt động viễn thông khác6190
14Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
15Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
16Quảng cáo7310
17Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742
18Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
19Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
20Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TEK SOLUTIONS (Tên nước ngoài: TEKS.,JSC), Mã số thuế: 0109747449, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 6, Tòa nhà TTG Tower, Số 174 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Văn Giáp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TERRA CONSULTING

Mã số thuế: 0315497635

CÔNG TY CỔ PHẦN TERRA CONSOLIDATE

Mã số thuế: 0109589094

CÔNG TY CỔ PHẦN TERR TEA

Mã số thuế: 0315489666

CÔNG TY CỔ PHẦN TEROMA

Mã số thuế: 0108845154

CÔNG TY CỔ PHẦN TERANET

Mã số thuế: 0109471053

CÔNG TY CỔ PHẦN TERACOM

Mã số thuế: 0109030348

CÔNG TY CỔ PHẦN TEPI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108658429

CÔNG TY CỔ PHẦN TEPAYLINK

Mã số thuế: 0109136129

CÔNG TY CỔ PHẦN TENZON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314052986

CÔNG TY CỔ PHẦN TENSA

Mã số thuế: 0108765244

CÔNG TY CỔ PHẦN TENNO GROUP

Mã số thuế: 0109683058

CÔNG TY CỔ PHẦN TEN TEN

Mã số thuế: 0313442863

CÔNG TY CỔ PHẦN TEN DELIVERY

Mã số thuế: 0314191154

CÔNG TY CỔ PHẦN TEMRADAR

Mã số thuế: 0315407952

CÔNG TY CỔ PHẦN TEMPE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108514554

CÔNG TY CỔ PHẦN TEMICO

Mã số thuế: 0107743368

CÔNG TY CỔ PHẦN TEM VIỆT

Mã số thuế: 0310370145

CÔNG TY CỔ PHẦN TEM VINA

Mã số thuế: 0310534361

CÔNG TY CỔ PHẦN TEM NHÃN HL

Mã số thuế: 0108730925

CÔNG TY CỔ PHẦN TELSO

Mã số thuế: 0109404000

CÔNG TY CỔ PHẦN TELSOFT

Mã số thuế: 0108234998

CÔNG TY CỔ PHẦN TELGROUP

Mã số thuế: 0109429478

CÔNG TY CỔ PHẦN TELEVIDIA

Mã số thuế: 0311934771

CÔNG TY CỔ PHẦN TELEMATIC

Mã số thuế: 0106586673

CÔNG TY CỔ PHẦN TELEKOMSKY

Mã số thuế: 0312929301

CÔNG TY CỔ PHẦN TELE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103047842

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKY ALPHA HOLDINGS

Mã số thuế: 0109500699

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKVA

Mã số thuế: 0107960563

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106525261

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO MIỀN NAM

Mã số thuế: 0316122332

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKNAILS

Mã số thuế: 0315095647

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKMEDI

Mã số thuế: 0315159379

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKKOM

Mã số thuế: 0107780296

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKKADAN

Mã số thuế: 0402058666

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107637722

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKHUB

Mã số thuế: 0314332221

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107325748

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCON QUANG ANH

Mã số thuế: 0109130166

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM

Mã số thuế: 3702612545

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCO MEDIA

Mã số thuế: 0109193906

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKATE

Mã số thuế: 0316893092

Tìm thông tin Doanh nghiệp