Ngành nghề kinh doanh

1Lập trình máy vi tính6201
2Xuất bản phần mềm5820
3Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
4Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
5Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM OLIVE (Tên nước ngoài: OLIVE SOFTWARE CO., LTD), Mã số thuế: 0109746565, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Đức Kiên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QUANG MINH

Mã số thuế: 0106668069

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QTC68

Mã số thuế: 0109474696

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QASOFT

Mã số thuế: 0316134313

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PÔ-MÊ-LÔ

Mã số thuế: 5800906956

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PTT

Mã số thuế: 0312736606

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PTA

Mã số thuế: 0311075216

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PROPTECH

Mã số thuế: 0315510727

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM POTATO

Mã số thuế: 0316175366

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PLUS

Mã số thuế: 0315419468

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PLAB

Mã số thuế: 0106593166

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PINOXA

Mã số thuế: 0109707943

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PIBO

Mã số thuế: 0315612415

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHỤC NHẤT

Mã số thuế: 0315376969

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0310157120

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHƯƠNG CHI

Mã số thuế: 0106173820

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 0312238343

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÚC QUÝ

Mã số thuế: 0315073900

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÚC KHẢI

Mã số thuế: 0312227119

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÚC HUY

Mã số thuế: 4201734230

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÙ NAM

Mã số thuế: 0312595176

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÁT

Mã số thuế: 0105669775

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0316336510

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÁT TÀI

Mã số thuế: 0314573428

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHP

Mã số thuế: 0402070053

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHONG CÁCH

Mã số thuế: 0310741086

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHI LONG

Mã số thuế: 3001900961

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PAS

Mã số thuế: 0313184940

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PAMY

Mã số thuế: 0106593374

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PACIFIC PEARL

Mã số thuế: 0313568217

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM OUS

Mã số thuế: 0313117831

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ORIJIN

Mã số thuế: 0315089298

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ORCAS

Mã số thuế: 0316411856

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ORANGE

Mã số thuế: 0312955661

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM OPTIS

Mã số thuế: 0108739318

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM OPENVINA

Mã số thuế: 0104944080

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM OPENVINA

Mã số thuế: 0104104309

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ONET

Mã số thuế: 0401486098

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ONEDAY

Mã số thuế: 0107168044

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM OMIDO

Mã số thuế: 0108357894

Tìm thông tin Doanh nghiệp