Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
3Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
6Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
8Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
9Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
10Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
11Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
12Hoạt động viễn thông khác6190
13Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
14Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
15Lập trình máy vi tính62010
16Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
17Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
18Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
19Cổng thông tin63120
20Hoạt động thông tấn63210
21Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
22Hoạt động ngân hàng trung ương64110
23Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
24Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
25Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
26Hoạt động cho thuê tài chính64910
27Hoạt động cấp tín dụng khác64920
28Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
29Bảo hiểm nhân thọ65110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dogoo (Tên nước ngoài: Dogoo Software Joint Stock Company), Mã số thuế: 0109738589, được thành lập ngày 27/08/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 159 Lê Lợi, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Đăng Khoa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GC

Mã số thuế: 0109516931

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GANA

Mã số thuế: 0109653310

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ G3TEK

Mã số thuế: 0315226924

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FALCON

Mã số thuế: 0109551090

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EZPLUS

Mã số thuế: 0109297398

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ESTAR

Mã số thuế: 0109492141

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELOGIN

Mã số thuế: 0109676759

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELIMO

Mã số thuế: 0315020514

Tìm thông tin Doanh nghiệp