Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
6Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
7Bán buôn hoa và cây46202
8Bán buôn động vật sống46203
9Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
10Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
11Bán buôn gạo46310
12Bán buôn thực phẩm4632
13Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
14Bán buôn thủy sản46322
15Bán buôn rau, quả46323
16Bán buôn cà phê46324
17Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
18Chế biến và đóng hộp thuỷ sản10201
19Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh10202
20Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô10203
21Chế biến và bảo quản rau quả khác10309
22Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
23Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
24Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
25Chế biến và bảo quản nước mắm10204
26Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác10209
27Chế biến và bảo quản rau quả1030
28Chế biến và đóng hộp rau quả10301
29Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
30Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
31Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
32Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
33Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
34Hoàn thiện công trình xây dựng43300
35Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
36Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
37Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
38Bán buôn xe có động cơ khác45119
39Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
40Bán mô tô, xe máy4541
41Bán buôn mô tô, xe máy45411
42Bán lẻ mô tô, xe máy45412
43Đại lý mô tô, xe máy45413
44Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
45Bán buôn kim loại khác46623
46Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
47Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
48Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
49Bán buôn xi măng46632
50Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
51Bán buôn kính xây dựng46634
52Bán buôn sơn, vécni46635
53Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
54Bán buôn đồ ngũ kim46637
55Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
56Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
57Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
58Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
59Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
60Bán buôn cao su46694
61Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
62Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
63Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
64Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
65Bán buôn tổng hợp46900
66Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
67Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
68Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
69Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
70Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
71Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
72Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
73Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
74Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
75Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
76Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
77Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
78Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
79Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
80Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
81Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
82Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
83Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
84Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
85Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
86Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
87Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
88Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
89Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
90Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
91Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
92Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
93Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
94Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
95Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
96Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
97Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
98Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
99Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
100Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
101Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
102Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
103Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
104Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
105Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
106Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
107Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
108Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
109Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
110Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
111Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
112Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
113Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
114Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
115Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
116Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
117Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
118Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
119Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
120Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
121Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
122Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
123Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47741
124Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47749
125Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
126Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ47811
127Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ47812
128Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ47813
129Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ47814
130Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
131Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ47821
132Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ47822
133Bán buôn chè46325
134Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
135Bán buôn thực phẩm khác46329
136Bán buôn đồ uống4633
137Bán buôn đồ uống có cồn46331
138Bán buôn đồ uống không có cồn46332
139Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
140Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
141Bán buôn vải46411
142Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
143Bán buôn hàng may mặc46413
144Bán buôn giày dép46414
145Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
146Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
147Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
148Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
149Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
150Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
151Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
152Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
153Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
154Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
155Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
156Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
157Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
158Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
159Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
160Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
161Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
162Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
163Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
164Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
165Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
166Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
167Bán buôn dầu thô46612
168Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
169Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
170Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
171Bán buôn quặng kim loại46621
172Bán buôn sắt, thép46622
173Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ47823
174Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
175Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ47891
176Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ47892
177Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ47893
178Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ47899
179Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
180Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
181Vận tải hành khách đường sắt49110
182Vận tải hàng hóa đường sắt49120
183Vận tải bằng xe buýt49200
184Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
185Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
186Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
187Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
188Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
189Khách sạn55101
190Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
191Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
192Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
193Cơ sở lưu trú khác5590
194Ký túc xá học sinh, sinh viên55901
195Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm55902
196Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu55909
197Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
198Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
199Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
200Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
201Dịch vụ ăn uống khác56290
202Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
203Hoạt động sản xuất phim điện ảnh59111
204Hoạt động sản xuất phim video59112
205Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình59113
206Hoạt động hậu kỳ59120
207Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130
208Hoạt động chiếu phim5914
209Hoạt động chiếu phim cố định59141
210Hoạt động chiếu phim lưu động59142
211Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc59200
212Hoạt động phát thanh60100
213Hoạt động truyền hình60210
214Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác60220
215Hoạt động viễn thông có dây61100
216Hoạt động viễn thông không dây61200
217Hoạt động viễn thông vệ tinh61300
218Hoạt động viễn thông khác6190
219Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
220Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
221Lập trình máy vi tính62010
222Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
223Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
224Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
225Cổng thông tin63120
226Hoạt động thông tấn63210
227Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
228Hoạt động ngân hàng trung ương64110
229Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
230Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
231Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
232Hoạt động cho thuê tài chính64910
233Hoạt động cấp tín dụng khác64920
234Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
235Bảo hiểm nhân thọ65110
236Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
237Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
238Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
239Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
240Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
241Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
242Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
243Cung ứng lao động tạm thời78200
244Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
245Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
246Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
247Đại lý du lịch79110
248Điều hành tua du lịch79120
249Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
250Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
251Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
252Dịch vụ điều tra80300
253Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
254Vệ sinh chung nhà cửa81210
255Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
256Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
257Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Nâng Tầm Bất Động Sản Qm (Tên nước ngoài: Qm Real Estate Enhancement Company Limited), Mã số thuế: 0109718977, được thành lập ngày 26/07/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 15A-05A-G3 – Khu đô thị Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Mai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP T & B

Mã số thuế: 4401044731

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP NBT

Mã số thuế: 5901174321

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM HÒA PHÁT

Mã số thuế: 1501119375

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM DƯỢC VNA

Mã số thuế: 4001136561

CÔNG TY TNHH NÔNG HƯNG 381

Mã số thuế: 4800926799

CÔNG TY TNHH NÔNG HÓA MAI VÀNG

Mã số thuế: 0108166586

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC WORLD GREEN

Mã số thuế: 0901038961

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC VIỆT HÀN

Mã số thuế: 1702222220

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC VIAN

Mã số thuế: 6001725031

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC TPC

Mã số thuế: 1801594646

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC TNC

Mã số thuế: 1602135461

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC SÔNG HẬU

Mã số thuế: 1801596467

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC SUNRISE

Mã số thuế: 1801703415

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC SINGAPORE

Mã số thuế: 1801708759

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC NT CHEMICAL

Mã số thuế: 0316947118

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC META

Mã số thuế: 1801611789

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC LAN ANH

Mã số thuế: 0109718864

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC AV

Mã số thuế: 0316733123

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC AGRI MAP

Mã số thuế: 1602145766

CÔNG TY TNHH NÔNG CƠ MINH PHÚ

Mã số thuế: 4401086139

CÔNG TY TNHH NÔNG CHÚC PHÁT

Mã số thuế: 0314899282

CÔNG TY TNHH NÓN TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 3603804140

CÔNG TY TNHH NÓN SAO VÀNG

Mã số thuế: 0316753264

CÔNG TY TNHH NÊN THANH

Mã số thuế: 1301047596

CÔNG TY TNHH NÉT ĐẸP Á ĐÔNG

Mã số thuế: 0108493079

CÔNG TY TNHH NÉT ĐẸP THANH HÓA

Mã số thuế: 2802532316

CÔNG TY TNHH NÉT ĐẸP HẠNH PHÚC

Mã số thuế: 0315200965

CÔNG TY TNHH NÉN GỖ KHÁNH AN

Mã số thuế: 2001342909

Tìm thông tin Doanh nghiệp