Ngành nghề kinh doanh

1Điều hành tua du lịch7912
2Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
3Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
4Dịch vụ đóng gói8292
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
6Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
7Hoạt động bảo vệ cá nhân8010
8Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn8020
9Dịch vụ điều tra8030
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
12Chuyển phát5320
13Đánh giá rủi ro và thiệt hại6621
14Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm6622
15Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
16Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
17Quảng cáo7310
18Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
19Cung ứng lao động tạm thời7820
20Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
21Đại lý du lịch7911
22Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
23Vận tải hành khách đường sắt4911
24Vận tải hàng hóa đường sắt4912
25Vận tải hành khách đường bộ khác4932
26Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
27Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
28Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
29Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
30Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
31Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
32Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
33Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
34Bốc xếp hàng hóa5224

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC ĐẠI KỶ NGUYÊN (Tên nước ngoài: DAI KY NGUYEN MANPOWER SUPPLY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109616502, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Cụm 11, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN TUYỂN, Số điện thoại: 0962270736, Địa chỉ: Cụm 11, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ AZ

Mã số thuế: 0313399720

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG SÀI GÒN

Mã số thuế: 0313845439

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG RS XANH

Mã số thuế: 0201981296

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG PHỤ TÙNG MNG

Mã số thuế: 0316062066

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 0312673970

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG PHƯƠNG NGA MY

Mã số thuế: 0401859374

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG PASSION

Mã số thuế: 0314377800

Tìm thông tin Doanh nghiệp