Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường bộ4212
4Xây dựng công trình điện4221
5Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
6Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
7Xây dựng công trình công ích khác4229
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
9Phá dỡ4311
10Chuẩn bị mặt bằng4312
11Lắp đặt hệ thống điện4321
12Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
14Hoàn thiện công trình xây dựng4330
15Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
16Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
17Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CERESCONS (Tên nước ngoài: CERESCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109616492, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 136 A12, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà MAI XUÂN MINH, Số điện thoại: 0913505465, Địa chỉ: 136 A12, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CNG

Mã số thuế: 3702908260

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CMK

Mã số thuế: 0109219826

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CMA

Mã số thuế: 0401990643

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CISCO

Mã số thuế: 0314717951

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CICON

Mã số thuế: 0314414379

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CICI

Mã số thuế: 0105551290

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHẤT

Mã số thuế: 0314354634

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHU LAI

Mã số thuế: 4001159061

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHIHO

Mã số thuế: 0316234822

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHB

Mã số thuế: 0201752352

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CH VINA

Mã số thuế: 0314162146

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CETECK

Mã số thuế: 0107693780

Tìm thông tin Doanh nghiệp