Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
2Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
3Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
6Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
9Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
10Quảng cáo7310
11Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
12Sản xuất giày dép1520

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LOOTY (Tên nước ngoài: LOOTY TRADING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109616485, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng 403, Tòa nhà văn phòng Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN NGỌC LỆ, Số điện thoại: 0587247961, Địa chỉ: Phòng 403, Tòa nhà văn phòng Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LUKA

Mã số thuế: 0109054902

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LT

Mã số thuế: 0103051023

Tìm thông tin Doanh nghiệp