Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn tổng hợp4690
4Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
6Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
7Hoạt động tư vấn quản lý7020
8Quảng cáo7310
9Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
10Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
11Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
12Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
13Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
14Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
15Vận tải hành khách đường bộ khác4932
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
17Bốc xếp hàng hóa5224
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
19Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BC GLOBAL (Tên nước ngoài: BC GLOBAL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109616301, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐOÀN QUANG PHAN, Số điện thoại: 0961797727, Địa chỉ: Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BCT GROUP

Mã số thuế: 3002181477

CÔNG TY TNHH BCT DELI CHICKEN

Mã số thuế: 0107472340

CÔNG TY TNHH BCS-TA

Mã số thuế: 0312118920

CÔNG TY TNHH BCS DEVELOPMENT

Mã số thuế: 0313457154

CÔNG TY TNHH BCREW

Mã số thuế: 2902103342

CÔNG TY TNHH BCR ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0313286558

CÔNG TY TNHH BCQ ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 2400802308

CÔNG TY TNHH BCONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109041981

CÔNG TY TNHH BCON GLOBAL

Mã số thuế: 0316326128

CÔNG TY TNHH BCON GLOBAL (NT)

Mã số thuế: 0316733853

CÔNG TY TNHH BCO ONE

Mã số thuế: 0315497314

CÔNG TY TNHH BCO LOGISTICS

Mã số thuế: 0316210211

CÔNG TY TNHH BCN

Mã số thuế: 0315545053

CÔNG TY TNHH BCM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109709588

CÔNG TY TNHH BCM SHOP

Mã số thuế: 0108008237

CÔNG TY TNHH BCI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106837983

CÔNG TY TNHH BCI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105779859

CÔNG TY TNHH BCI PARTNERS

Mã số thuế: 0315904471

CÔNG TY TNHH BCI COMPLIANCE GROUP

Mã số thuế: 0316338395

CÔNG TY TNHH BCI ASIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311296871

CÔNG TY TNHH BCG EVERGREEN

Mã số thuế: 3702798610

CÔNG TY TNHH BCG EVER7

Mã số thuế: 3702887645

CÔNG TY TNHH BCG EVER6

Mã số thuế: 3702887638

CÔNG TY TNHH BCG EVER5

Mã số thuế: 3702887684

CÔNG TY TNHH BCG EVER4

Mã số thuế: 3702887719

CÔNG TY TNHH BCG EVER3

Mã số thuế: 3702887677

CÔNG TY TNHH BCG EVER2

Mã số thuế: 3702887652

CÔNG TY TNHH BCG EVER1

Mã số thuế: 3702888254

CÔNG TY TNHH BCFS

Mã số thuế: 0313029920

CÔNG TY TNHH BCEM

Mã số thuế: 0316514298

CÔNG TY TNHH BCD

Mã số thuế: 0315699913

CÔNG TY TNHH BCD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312130276

CÔNG TY TNHH BCD SAO VIỆT

Mã số thuế: 1501059990

CÔNG TY TNHH BCC-JV

Mã số thuế: 3502308756

CÔNG TY TNHH BCC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312785748

CÔNG TY TNHH BCC HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107017486

CÔNG TY TNHH BCC FILM

Mã số thuế: 6001292003

CÔNG TY TNHH BCARD

Mã số thuế: 0314186274

CÔNG TY TNHH BCALL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107956528

CÔNG TY TNHH BCAB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107850673

CÔNG TY TNHH BCA CREATE

Mã số thuế: 0313116891

CÔNG TY TNHH BC VINA

Mã số thuế: 2300992775

CÔNG TY TNHH BC VINA

Mã số thuế: 2300879314

CÔNG TY TNHH BC TEAM- EVENT

Mã số thuế: 0314095027

CÔNG TY TNHH BC SYSTEM

Mã số thuế: 2300850890

CÔNG TY TNHH BC SYSTEM (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2300856010

CÔNG TY TNHH BC NGUYÊN CHÂN

Mã số thuế: 5801330288

CÔNG TY TNHH BC LENGA

Mã số thuế: 0801207454

CÔNG TY TNHH BC HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106703933

Tìm thông tin Doanh nghiệp