Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa1050
3Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH COCOO - KEM DỪA CÔN ĐẢO, Mã số thuế: 0109616277, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 8, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG XUÂN BÁCH, Số điện thoại: 0703661555, Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH COENGO

Mã số thuế: 3502398929

CÔNG TY TNHH COEN-BIO

Mã số thuế: 0107616257

CÔNG TY TNHH COECO

Mã số thuế: 0315741428

CÔNG TY TNHH COECO (NTNN)

Mã số thuế: 0316250503

CÔNG TY TNHH CODY STUDIO

Mã số thuế: 0315046495

CÔNG TY TNHH CODUXA VIET NAM

Mã số thuế: 0108625159

CÔNG TY TNHH CODUMI

Mã số thuế: 0107065698

CÔNG TY TNHH CODONUT

Mã số thuế: 0316630583

CÔNG TY TNHH CODING ASIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315411613

CÔNG TY TNHH CODILAN VIETNAM

Mã số thuế: 0316350233

CÔNG TY TNHH CODICO

Mã số thuế: 0107619434

CÔNG TY TNHH CODI VIET NAM

Mã số thuế: 0108310536

CÔNG TY TNHH CODI SEA

Mã số thuế: 0401867079

CÔNG TY TNHH CODETECH

Mã số thuế: 0316014792

CÔNG TY TNHH CODESHARK

Mã số thuế: 0401962967

CÔNG TY TNHH CODERVI

Mã số thuế: 0109362632

CÔNG TY TNHH CODERSCHOOL

Mã số thuế: 0313744790

CÔNG TY TNHH CODERS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108021968

CÔNG TY TNHH CODERLEAR

Mã số thuế: 4300870805

CÔNG TY TNHH CODEMAZE SOFTWARE SOLUTION

Mã số thuế: 0316544278

CÔNG TY TNHH CODEMATE

Mã số thuế: 0315065272

CÔNG TY TNHH CODELYNX SOFTWARE SERVICES

Mã số thuế: 0314382751

CÔNG TY TNHH CODELLUB

Mã số thuế: 0402020006

CÔNG TY TNHH CODELIX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316686473

CÔNG TY TNHH CODELINK

Mã số thuế: 0314231706

CÔNG TY TNHH CODELABMEDIA

Mã số thuế: 0108683760

CÔNG TY TNHH CODEFORCE VINA

Mã số thuế: 0312897307

CÔNG TY TNHH CODEFORCE VINA (NT)

Mã số thuế: 0314296809

CÔNG TY TNHH CODEC

Mã số thuế: 0107853988

CÔNG TY TNHH CODECOMPLETE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402092427

CÔNG TY TNHH CODEBOX SOLUTIONS

Mã số thuế: 0312356393

CÔNG TY TNHH CODE UNITED

Mã số thuế: 0106778431

CÔNG TY TNHH CODE SOCIETY

Mã số thuế: 0313648832

CÔNG TY TNHH CODE ONE

Mã số thuế: 0108454714

CÔNG TY TNHH CODE LÊ

Mã số thuế: 0315358007

CÔNG TY TNHH CODE IT MEDIA

Mã số thuế: 0313230918

CÔNG TY TNHH CODE DI

Mã số thuế: 0313772773

CÔNG TY TNHH CODA

Mã số thuế: 0313381515

CÔNG TY TNHH CODARESOURCES VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101887559

CÔNG TY TNHH CODANG

Mã số thuế: 3702509869

CÔNG TY TNHH COCOZY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109222924

CÔNG TY TNHH COCOYA

Mã số thuế: 0314355081

CÔNG TY TNHH COCOVA

Mã số thuế: 0312822453

CÔNG TY TNHH COCOTRUST GROUP

Mã số thuế: 0315882820

CÔNG TY TNHH COCOPLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108865288

CÔNG TY TNHH COCOON BUNGALOW ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801377575

CÔNG TY TNHH COCOOL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310775504

Tìm thông tin Doanh nghiệp